Otetaan käyttöön vastikkeettomat perustulot kaikkialla EU:ssa

Aloitteen tavoitteet

Tavoitteenamme on ottaa kaikkialla EU:ssa käyttöön vastikkeettomat perustulot, jolla varmistettaisiin jokaiselle ihmiselle aineellinen toimeentulo ja mahdollisuus yhteiskunnalliseen osallistumiseen osana talouspolitiikkaa. Tavoitteeseen voidaan päästä perussopimusten EU:lle antaman toimivallan puitteissa. - Lisäksi tarkennuksia alla, keräyskampanjan määrällisten tavoitteiden jälkeen.

Keräyskampanjan määrälliset tavoitteet

Tarvitsemme 7 maata, miljoona allekirjoitusta. Aloitteen alkuhetkellä on määritelty kansalliset koordinaattorit yli 20 maassa, ja ainakin 15 maassa on aktiivinen työryhmä, jolla on yhteyksiä moniin toimijoihin. Siksi olemme melko varmoja, että saamme tarpeeksi maita, joissa allekirjoittajien vähimmäismäärät ylittyvät, mutta kriittisempi kysymys on tarvittava kokonaismäärä eli miljoona kannattajaa, JOTEN JOKAINEN ÄÄNI ON TÄRKEÄ!

Allekirjoittajien vähimmäismäärät EU-kansalaisaloitteissa

Laskuri tähän asti rekisteröidyistä kannatusilmoituksista alla, tai hienompi laskuri tästä klikkaamalla. Tai kokeile tätä, missä on vielä lisää yksityiskohtia...

Tarkennuksia

Pyydämme EU-komissiota esittämään, että kaikkialla EU:ssa otetaan käyttöön vastikkeettomat perustulot, joka kaventaisi alueellisia eroja ja vahvistaisi siten EU:n taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta.

Näin toteutettaisiin Eurooppa-neuvoston, Euroopan parlamentin ja Euroopan komission vuonna 2017 annetun yhteisen julkilausuman tavoite, jonka mukaan ”eriarvoisuuden poistamiseksi EU ja sen jäsenvaltiot myös tukevat tehokkaita, kestäviä ja oikeudenmukaisia sosiaalisen suojelun järjestelmiä, joilla taataan perustoimeentulo".

Toisin sanoen kyse on pyynnöstä, että Euroopan Unioni EU-komission sekä EU-parlamentin kautta käynnistäisi prosessin jäsenmaiden yhteisestä, mutta jokaisen jäsenmaan itsenäisesti toteuttamasta prosessista, jossa sosiaalipolitiikkaa harmonisoitaisiin maiden välillä samalla kun jokaisessa maassa käytäisiin sosiaalipoliittiseen muutosprosessiin päämääränä riittävä ja vastikkeeton perustulo kaikissa maissa. Perusteet perustulon käyttöönotolle pohjautuvat kansainvälisiin ja eurooppalaisiin ihmisoikeussopimuksiin, sekä yleensä universaaliin ihmisoikeuksien ja inhimillisten arvojen eetokseen.

Tavoitteemme on siis paitsi vastikkeeton myös riittävän kokoinen perustulo. Tuo riittävä määrä on määritelty etusivulla (ja itse aloitteen virallisessa liitteessä). Emme aseta tuolle tavoitteelle mitään päivämäärää ja sitä kohti voidaan edetä ja todennäköisesti edetään osittaisten uudistusten kautta, maiden sisäisen ja maiden välisen poliittisen prosessin kautta.